Packaging

INICIATÍVY SPOLOČNOSTI LENOVO V OBLASTI
KOMERČNEJ UDRŽATEĽNOSTI OBALOV

Obaly šetrné k životnému prostrediu

Spoločnosť Lenovo sa zaviazala minimalizovať vplyv na životné prostredie znižovaním veľkosti obalov a množstiev materiálov pri súčasnom zabezpečení ochrany produktov.

SPOLOČNOSŤ SA ZAMERALA NA NASLEDUJÚCE OBLASTI:

  • Recyklované a obnoviteľné materiály:

  • Zvýšenie používania recyklovaných a obnoviteľných materiálov v obaloch.

  • Začlenenie biologických materiálov na zvýšenie udržateľnosti.

  • Zmenšenie veľkosti a opätovná využiteľnosť:

  • Zmenšenie veľkosti obalov produktov.

  • Rozšírenie používania veľkokapacitných a opakovane využiteľných obalových riešení.

  • Vlákna z bambusu a cukrovej trstiny:

  • Predstavenie ekologických obalov s vláknami z bambusu a cukrovej trstiny.

  • Dosiahnutie o 6,7 % nižších emisií CO2 z dopravy vo vybraných zásielkach produktov.

  • Plasty končiace v oceánoch (OBP):

  • Výskum a implementácia OBP v obaloch s cieľom dosiahnuť 30 % OBP zmiešaných so 70 % recyklovaných plastov.

  • Rozšírenie využívania OBP v rôznych produktových radoch s odhadovaným objemom 130 až 140 metrických ton ročne.

  • Obaly bez obsahu plastov:

  • Snaha o obaly bez obsahu plastov, ktorých príkladom sú zariadenia ThinkPad radu X1 a Z.

  • Kombinácia technológie bambusových vlákien a inovatívnych materiálov s cieľom eliminovať 192 metrických ton plastov.

  • Špecifikácie pre dodávateľov:

  • Stanovenie požiadaviek na obaly z vlnitej lepenky s minimálne 70 % obsahom recyklovaných vlákien.

  • Nariadenie používania vlákien certifikovaných organizáciou FSC pre produkty ThinkPad a vybrané spotrebiteľské notebooky.

  • Veľkokapacitné obaly:

  • Ponuka možností veľkokapacitných a opakovane využiteľných obalov pre vybrané produkty v konkrétnych regiónoch.

Ďalšie podrobnosti nájdete v najnovšej správe spoločnosti Lenovo o ESG ( https://investor.lenovo.com/en/sustainability/sustainability_reports.php ) kde nájdete komplexné informácie o jej riešeniach trvalo udržateľných obalov produktov.