Environmental

CESTA SPOLOČNOSTI LENOVO K ČISTÝM NULOVÝM EMISIÁM

Vízia zelenšej budúcnosti

V spoločnosti Lenovo sa snažíme poskytovať inteligentnú technológiu prispievajúcu k udržateľnejšej a pulzujúcejšej budúcnosti pre našich zákazníkov, kolegov, naše komunity a našu planétu. Uvedomujeme si svoju zodpovednosť voči zúčastneným stranám, snažíme sa podporovať iniciatívy v oblasti zmeny klímy, vytvárať pozitívne sociálne vplyvy v komunitách, kde pôsobíme, a dodržiavať etické firemné postupy.

V januári 2023 sa spoločnosť Lenovo verejne zaviazala dosiahnuť nulové čisté emisie skleníkových plynov (GHG) do roku 2050, čo je cieľ overený a schválený iniciatívou Science Based Targets (SBTi). Prostredníctvom spolupráce s iniciatívou SBTi a dodržiavania jej priekopníckeho štandardu čistých nulových emisií sa spoločnosť Lenovo približuje k znižovaniu emisií systematickým, kolaboratívnym a zodpovedným spôsobom.


Spoločnosť Lenovo, ktorá si medzi prvými osvojila vedecky podložené ciele, si stanovila ambiciózne ciele znižovania emisií do roku 2030 (schválené iniciatívou SBTi v roku 2020). Sme hrdí na to, že sme boli zvolení za lídrov pri zavádzaní prvého štandardu nulových čistých emisií v spolupráci s iniciatívou SBTi a ďalšími jej prvými osvojovateľmi.
Najnovšie aktualizácie o našej ceste k nulovým čistým emisiám môžete sledovať na tejto stránke, kde budeme pravidelne informovať o našom najnovšom pokroku. Ďalšie informácie o našich environmentálnych iniciatívach môžete získať v našej najnovšej správe o našich cieľoch v environmentálnej oblasti, sociálnej oblasti a v oblasti dodržiavania predpisov.